21 thoughts on “6 bài tập GIẢM MỠ BỤNG hiệu quả mà không cần rời giường | AB EXERCISES IN BED | Happy Skin

  1. Bài tập này giúp cơ bụng trên của mình săn chắc và rõ hơn. Nhưng mình không hiểu vì sao bụng dưới vẫn không khá hơn được

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *