36 thoughts on “7 câu đố hình ảnh sẽ làm não bạn hoạt động tốt hơn

  1. Câu hình con voi chỉ tìm được bảy con k thấy con cá xấu luôn á với chổ con muỗi thấy mà k biết con gì luôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *