6 thoughts on “Á HẬU ĐỖ TÌNH NHI KỂ CHUYỆN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ VINMEC!

  1. Nghe qua các clip của VIETLIVE TV mà còn ko chịu tcdy chọn cp qgvnlt-đệ tam VNCH làm chủ thể đại diện để thay thế bọn csvn thì thật là đáng tiếc vì chĩ có cp đệ tam VNCH điều hành đất nước thì người dân mới đc tự do góp ý kiến và chĩ có cp VNCH3 mới lắng nghe và thực hiện theo ý dân thôi,ok?

  2. Đây là bs bằng giả đây mà ,về làm ruộng đi , khoác áo bs dởm có ngày hại người dân , làm ơn đi lũ bs dởm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *