8 thoughts on “Alô bác sĩ: Mụn đinh râu

  1. bệnh viện trung ương cân thơ lớn vậy mà k phát hiện ra bệnh của tui. theo dõi 1 tuần đã đời k ra bệnh. tui pải xin lên chợ rẫy mổ liền. tui lại

  2. mình hình như cũng bị nhưng không biết có phải không điều làm mình lo là mình nặn cái mụn đó rồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *