23 thoughts on “Amply: Hướng dẫn kết nối sử dụng 2 amly "vưa dễ vừa hay"

  1. Cho em hỏi ngu một tí chia đường xuống của điện thoại hoặc ti vì cho cả hai âm ly có đơn giản và 2 âm ly vấn độc lập không

  2. Anh lắp ghép sai nguyên lý rồi, nên ghép đường line output của amply trên xuống đường line input của amply dưới mới đúng nhé !

  3. Có ai rảnh mua hai ampli đâu mà đấu nối.nếu đã xác định mua ng ta sẽ mua đẩy hoặc apli 4kênh công suất lớn.sẽ đấu đc 2 đôi loa công suất lớn mà k lằng nhằng nhiều dây…..

  4. Nói ngắn gọn thì mấy thằng ngu không làm được, nỏi tỉ mĩ thì mấy thằng thông minh ức chế.
    Nói chung là hữu ích
    Thanks

  5. Đấu dây sai rồi cha! sao Line lại vào output là sao? vì Line cũng là đường ra mà Output cũng là ra, tác giả xem lại!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *