21 thoughts on “Ăn Nhà Hàng Hoa anh đào TAI Công viên Suối Mơ

  1. Toàn là ăn uống , ăn chơi . Có ích gì cho xã hội . Người nghèo , trẻ em đói không có gì để ăn . Người có ăn khoe là mình giàu , đẳng cấp, hạng sang ? Họ là ai ? Làm gì họ giàu ? Có làm bằng công súc không ? Mọi người đã biết . Xấu hổ , nhục cho bọn nầy , tưởng mình là giỏi ?

  2. your vietcong kids are so pathetic and uncivilized .you born with the curse of vietcong bloodline all over your face. your parents steal from the people back home . to send your ass here the USA to buy US citizen. for safe haven. give it back to the people.

  3. Về vn ăn cơm ruồi ngon không mấy cháu, nhớ năm 96 cô về vn chơi ra mũi né phan thiết trời ơi ăn cơm mà ruồi bu đen nghịt , phãi mượn cái quạt thay phiên nhau quạt cho người khác ăn, nhớ đời tới giờ thật hãi hùng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *