2 thoughts on “Audio Cánh đồng bất tận, Full

  1. Có thử cầm bút viết văn mới biết chị Tư viết đậm chất thơ và nặng tình trong từng câu văn như thế nào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *