25 thoughts on “Audio Tam quốc diễn nghĩa, Hồi 1

  1. 5' đọc chú thích 1 lần như đọc cho trẻ con 3 tuổi nghe vậy, chú thích vớ vẩn cũng đọc. Bản dịch truyện của người tàu hơi hướng thờ vua trọng bên này khinh bên kia mà đọc hết ráo cho người thế kỉ 21 nghe, bọn tui có phải người tiền sử đâu. Lần đầu phải log in vào utube để nói. dịch chán quá

  2. ad vui lòng cho mình hỏi. Kênh của mình có tuyển Voice đọc ko ạ? Hy vọng sẽ nhận được 1 cơ hội làm việc cùng Kênh

  3. Bản truyện này người viết thêm chú thích quá nhiều lại quá bên vực Lưu Bị chê trách bươi móc Tào Tháo…. nghe mà chướng tai…. tào Tháo nói câu nào cũg bị bắt bẻ. Khóc Trần Cung thì bảo nước mắt cá sấu. Ờk cho là vậy đi. Nhưg khi khóc Điển Vi thì lại nói nhớ Trâu Phu Nhân.
    Nói chung bản truyện này k hay. Kể là phải công bằng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *