7 thoughts on “Audio Tam quốc diễn nghĩa, Hồi 59

  1. Nghe qua bà này đọc oải ghê, cứ chú thích nhảm xàm xong lại hết chú thích lập đi lập lại hoài!

  2. Cứ đến cái bà này đọc là lắm " chú thích", mà nhàm kinh. Chán chả buồn nghe nữa, cảm ơn :((

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *