Sóng thần liên quan đến con số tài lộc nào?

Posted on

Sóng thần là một hiện tượng tự nhiên và là bằng chứng về sức mạnh không thể tưởng tượng được của thiên nhiên, bao gồm một loạt các đợt sóng trong một vùng nước. Chúng có thể được gây ra bởi động đất, phun trào dưới nước hoặc phun trào núi lửa, va chạm với […]Tinh thần biến full – Chương 130

Posted on

Chương 130: Chân Chánh Đích Cao Thủ Lan Thúc Ngân Trảo động phủ là một trong Bát đại động phủ dưới quyền chỉ huy của Cửu Sát điện. Lúc này tại Ngân Trảo động phủ đang dong trống dương cờ, các loại mỹ thực hảo tửu đã bày lên sẵn sàng. Trên đại điện thì […]