29 thoughts on “Bạn Đểu-Truyện ngắn 2019-Nguyễn Ngọc Ngạn, Hồng Đào mới nhất-by Channel Mưa

  1. Nghe xong mới thấm.trên đời này dell có thứ gọi là bạn thân và đằng sau sự thất bại của 1 thằng đàn ông luôn có 1 con đàn bà

  2. 🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴

  3. Bất chiến tự nhiên thành là chế độ thằng ngô đình diệm vô học kéo lê máy chém khắp miền nam ! Sử gia mỹ đánh giá : 1 trong 100 tên độc tài sát nhân tàn ác nhất thế giới !

  4. Bọn cccđ cũng đần độn như cướp ! Ăn nói vô học ngu học , chúng cùng bọn phản động trong nước , ong óng chửi bậy , phá hoại đất nước vn !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *