Posted onAnh cùng em hẹn đi trượt tuyết đã lâu nhưng chưa có dịp
Rất muốn có anh ở đây, muốn rượt tuyết cùng anh
Muốn dạy anh động tác lá rụng
Đứng trong tuyết chăm chú nặn một trái tim, là dành cho ai?

source: https://2forum.biz

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://2forum.biz/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *