One thought on “(Bài 2) “Cát tặc” ở Khoái Châu, Hưng Yên được “bật đèn xanh”?

  1. a.chi về xóm duyên hải xã tân thịnh huyện nam trực,nam định mà xem cát tặc lộng hàh,ban đêm trên mặt sôg ánh đèn ság như thành phố,tiếng máy nổ thì ồn kinh khủg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *