4 thoughts on “Bài 5: Soạn thảo và trình bày trong Excel – LAKITA

  1. anh ơi cho em hỏi ký tự đặc biệt ở 16p'42. Mà gõ chữ "Thứ" nó xuống dòng được vậy. Em ấn entrer ko đc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *