16 thoughts on “Bạn Thân Hay Bạn Tình – Tập 01 | Đụng Mặt Bạn Thân Của Người Yêu Và Vô Tình Biết Tất Cả Về Người Ấy

  1. Mình rất thích xem phim thái mà úp phim màng hình nhỏ tí khó xem nay xem bộ phim nầy màng hình lớn thích lắm cảm ơn bạn nha .

  2. Giọng lồng tiếng k hay . Kênh này có nhiều phim thái hay nhưng giọng lồng tiếng nghe chán cũ mong ad cải thiện giọng phim giống phim Tình yêu không chọn vẹn ý sẽ hay hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *