11 thoughts on “Báo giá xe Sh 2020 / Sh 2019 / Sh mode cuối tháng 11/2019 mới nhất

  1. k biets qua tết con sh2019 125i cbs còn bn nhỉ, đang tích tiền mua mà k biết sang đầu năm nó có ngừng sản xuất k nhể =))))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *