4 thoughts on “BẾN TRE TRỰC TIẾP | 12 09 2017 | CHUẨN BỊ TRÁI CÂY MÙA TẾT PGS TS NGUYỄN BẢO VỆ KS TRƯƠNG PHAN KHẢI

  1. Nhờ kỷ sư tư vấn cho .làm cách nào cho xoài đậu trái đẹp .ích bị đeo trái .cho đậu tỷ lệ xoài đep nhiều .nhờ kỷ sư tư vấn cho nhà nông cua chúng em ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *