3 thoughts on “Bên trong bộ timer KG316T giá 90K

  1. Bạn cho mình hỏi nó có thể diều 1 lúc tắt mở dược 3 cái tủ lạnh 1luc không. Cảm ơn bạn

  2. Bạn cho hỏi nếu hẹn giờ đặt kín trong tuần thì khi chuyển sang tuần mới máy có mặc định lặp lại cài đặt trước ko bạn?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *