Posted on

Bên trong điện thoại bàn ghi âm thoại dùng băng Cassette Panasonic KX-T2470B.Hướng dẫn sử dụng Panasonic – KX-T2470

Mục lục

Tính năng2

Mục lục3

Phụ kiện đi kèm5

Vị trí kiểm soát6

Kết nối8

Cài đặt ban đầu9

Đặt thời gian và ngày10

INITIALPROGRAMMIN11

Chọn CPC (Kiểm soát bên gọi)11

Chọn số lượng nhẫn12

Chọn thời gian ghi âm của Caller13

Đặt mã từ xa14

Ghi tin nhắn đi (OGM)15

Ghi một OGM15

Kiểm tra tin nhắn đã ghi của bạn (OGM)16

Quay số và nhận thủ công17

Thực hiện cuộc gọi bằng thiết bị cầm tay17

Thực hiện cuộc gọi bằng nút SP-PHONE (Quay số trực tiếp)17

Trả lời cuộc gọi17

Lưu số điện thoại để quay số nhanh18

Lưu số điện thoại để quay số một chạm18

Lưu số điện thoại với các tính năng bí mật19

Sửa lỗi trong khi lưu trữ19

Xác nhận số 19 đượclưu trữ

Xóa số lưu trữ20

Kiểm tra ghi nhớ giọng nói20

Hoạt động khác21

Tạm dừng22

Quay số kết hợp23

Thiết The Machine Answering Để Ghi Messages Incoming24

Ghi âm từ đầu băng ICM24

Ghi âm sau tin nhắn được ghi cuối cùng24

Ghi âm sau tin nhắn bạn muốn lưu24

Nghe tin nhắn đã ghi 425

Giọng nói Thời gian / ngày Tem 425

Phát lại băng từ đầu25

Phát lại tin nhắn mới được ghi lại25

Menu thoại26

Hướng dẫn bằng giọng nói tổng hợp từ xa26

Chuyển đến Menu Thoại26

Điều khiển từ xa trực tiếp27

Phát lại tin nhắn mới được ghi lại (Phát lại bộ nhớ)27

Tua lại / chuyển tiếp nhanh trong khi nghe tin nhắn27

Đặt lại băng ICM cho tin nhắn trong tương lai28

Ghi một OGM mới (Tin nhắn gửi đi)29

Thay đổi chế độ OGM (1 hoặc 2)29

Bật loa ngoài (Trả lời lại). 5’l30

Cài đặt / hủy Chế độ trả lời từ xa30

Chuyển nhượng ICM31

Lập trình ban đầu để chuyển ICM31

Ghi lại chuyển OGM31

Kiểm tra chuyển khoản OGM 31của bạn

Lưu số điện thoại vào trạm nhớ chuyển32

Cài đặt Chế độ truyền32

Lắng nghe ICM33 đã chuyển

Lưu số chuyển từ điện thoại từ xa33

Cài đặt Chế độ truyền từ xa33

KHÁC34

Ghi âm cuộc hội thoại (Ghi âm 2 chiều)34

Sàng lọc các cuộc gọi đến35

Xóa các tin nhắn đã ghi35

Màn hình tinh thể lỏng36

Hướng dẫn xử lý sự cố37

Gắn tường38

Bảo trì40

Biện pháp phòng ngừa41

source: https://2forum.biz

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://2forum.biz/category/cong-nghe/

2 thoughts on “Bên trong điện thoại bàn ghi âm thoại dùng băng Cassette Panasonic KX-T2470B.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *