22 thoughts on “Biến Căng TV-Trẻ trâu đánh nhau là đây nè AE =]]✔

  1. 0:05 thằng nào đánh em như vậy em đứng em đấm thẳng vào mặt nó đá vô cu nó lấy ghế đập vô đầu nó cho nó hết láo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *