10 thoughts on “Các bài tập gym BỤNG – MÔNG – ĐÙI cho các bạn nữ tại Tuan Vu Fitness 139 Cầu Giấy

  1. Nếu e tập cần HLV thì thuê theo giờ hay thuê theo tháng vậy ad ?
    Chi phi tính thế nào ạ !
    Thank trước ạ !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *