One thought on “Cách chèn Text box – khung văn bản trong Word

  1. Nếu vẽ xong mà kg có hình tròn sẵn để mình quay khung Texbox theo ý muốn thì mình tìm ở đâu bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *