28 thoughts on “Cách đặt TAB trong Word 2010,2013,2016,2007 + thiết lập dấu Chấm chấm tự động

  1. thầy có thể gửi cho em một ít bài tập để thực hành không ạ?
    hoagreen12345@gmail.com
    em cảm ơn thầy ạ?

  2. Cám ơn thầy nhờ bài của thầy mà e mới hiểu được 😢
    Cô dạy trên lớp em nói không hiểu cô cũng bỏ qua luôn 😭😭

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *