7 thoughts on “Cách đọc truyện trên điện thoại không cần tải ứng dụng

  1. Sao nó cứ hiện dấu ! trên màn hình 😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😤😤😤😤😤😤😡😡😡🤧😡😠😠😠😡😡😡😤😤😤😠😠😠😤😤😡😡😡😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠

  2. thật ra minh trước gio toan coi video cua ban va đăng ki cho ban nhưng minh thi chi moi lam kênh chưa biết nhiêu lam.mong ban chi thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *