6 thoughts on “Cách dùng hàm Edate tính ngày hết hạn trong Excel

 1. em có bài như sau:
  "số ngày mượn sách tối đa là 15 ngày, nếu quá ngày cho phép thì sẽ bị phạt 20000 nhân với ngày quá hạn"
  Thì em sẽ dùng hàm nào ạ?

 2. Em dốt cái khoản excel lăm, nên nhờ các bác chỉ giáo cho em cái này. Chả là em có 1 danh sách công nhân tương ứng với hạn bảo hiểm lao động của từng người. Giờ em phải làm thế nào để biết được công nhân ấy sắp hết hạn hợp đồng lao động trước 1 tháng.

 3. nhờ bác giúp e doan code này dc ko ạ.
  Sub auto_open()
  On Error Resume Next
  Dim myDate As Date
  Dim Ws As Worksheet
  Application.ScreenUpdating = False
  Application.DisplayAlerts = False
  myDate = Date
  If Sheets("Userlog").Range("a2").Value <= myDate Then 'A2 là ngày kết thúc
  MsgBox "File nay khong mo duoc vi qua han su dung." & vbNewLine _
  & "Vui long goi dien cho Nguyen Kim Tuyen BCHQS Xa Quang giao", vbExclamation, "Thong bao"
  ThisWorkbook.Close
  End If
  Application.DisplayAlerts = True
  Application.ScreenUpdating = True
  End Sub

 4. Em theo dõi ngày hết hạn của rất nhiều mặt hàng (trên 100 mặt hàng) thì có cách nào không ạ? Nếu dùng hàm if kết hợp với edate như trên thì công thức rất dài.

 5. Cám ơn Đức Huy Lê Video này, nhưng cho mình hỏi nếu xóa ngày sản xuất 11/03/2015 vì sao ngày hết hạn không mất số đi mà thể hiện ngày 30/06/1901? xin chỉ giáo giúp. Cám ơn nhiều.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *