22 thoughts on “Cách khắc phục lỗi không vào được game trên facebook, yahoo answers

  1. cái dkm thằng chủ thớt, chỉ có đổi dns google mà mày làm cái clip câu like, trong khi máy cách để fix khác thì đéo đề cập đến, ngu mà nguy hiểm vck.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *