21 thoughts on “Cách làm 1 chiếc cmnd giả trên chiếc điện thoại

  1. Kpă's thì mình tạo CMND faker ghi hệt như tên Facebook và hình ảnh giống facebook hả ad ?
    Mong anh trả lời

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *