10 thoughts on “CÁCH LÀM CHỮ NHÒE BẰNG PTS – BY JUN

  1. Bạn ơi!!!Làm sao để có nhìu chữ..Cái pts của mình chỉ có máy cái chữ à..Ko có nhìu giống bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *