6 thoughts on “Cách làm mịn da bằng plugin Plugin Portraiture | Aphoto

  1. ad cho xin 1 số preset của ad đi (ít nhưng mà "chất"), chứ ad share ra nhiều quá như bộ VSCO mình đuối luôn. ad share qua mail hay gì cũng được. anhwonder@yahoo.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *