22 thoughts on “Cách sử dụng điều hòa hợp lý để tiết kiệm điện – Hướng dẫn sử dụng điều khiển Daikin

  1. Hướng dẫn cách chỉnh điều hòa hợp lý hay lắm bạn.. Đã 👍🌹🔔❤mg hồi âm lại mình nha.

  2. Thông tin rất hay và ý nghĩa. Đây là chuyện Thường gặp hằng ngày. Nếu không biết thì sẽ tốn nhiều tiền điện hi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *