Posted on

Cách sử dụng hàm xếp hạng Rank trong ExcelHướng dẫn sử dụng hàm xếp hạng Rank trong Excel, hàm xếp vị thứ, Hàm xếp hạng trong Excel là hàm Rank, chỉ cách xếp hạng excel, cách xếp hạng trong Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013, xếp hạng và xếp loại trong excel

Nguồn: https://2forum.biz/

Xem thêm bài viết khác: https://2forum.biz/category/cong-nghe/

13 thoughts on “Cách sử dụng hàm xếp hạng Rank trong Excel

  1. Gỉa sử tôi muốn sắp xếp theo thứ hạng, không đặt 1 đối số nào làm chuẩn. vd: a=5, b=2 và c=10. Tôi muốn nó tự xếp hạng , c hạng 1, a hạng 2 và b hạng 3. Khi giá trị bên trong a,b,c thay đổi các thứ hạng sẽ tự động thay đổi theo thì làm thế nào??

  2. Xét theo học lực nữa được không ad nếu Giỏi sẽ được ưu tiên lên đầu sau đó là Khá,Trung Bình,…..

  3. bây giờ có bài bảo. tính tổng điểm thấp nhất và tính tổng điểm cao nhất và tổng điểm trung bình thì sử dụng hàm nào ạ ADM. mong sớm nhận được liên lạc

  4. cho mình hỏi cách tính trung bình cộng ở câu 2 với, ai có link của video hướng dẫn tiếp theo cho minh xin với ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *