Posted on

Cách sử dụng Sort để sắp xếp dữ liệu từ cao xuống thấp và ngược lại với số và chữ trong excelHướng dẫn sử dụng công cụ Sort trong Excel để sắp xếp dữ liệu từ cao xuống thấp với ký tự số hoặc các dữ liệu alphabet.

Việc lập một bảng tính và sắp xếp các giá trị theo một quy luật là phần mà hầu như người làm Excel nào cũng gặp phải, đặc biệt là áp dụng để vẽ biều đồ Pareto.
Chính vì vậy, việc sử dụng Sort để lọc dữ liệu là công việc hầu như bạn sẽ gặp rất nhiều lần trong quá trình xử lý bảng tính.
Và bài này, sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng Sort để sắp xếp.

Link bài tập:

Xem thêm:

————————————————————
Người hướng dẫn
VÕ MAI SANG
Tel: 0909756601
Email: sangvo2211@gmail.com
Facebook:
Youtube:

-~-~~-~~~-~~-~-
Please watch: “Hàm Excel cơ bản và nâng cao – Xóa khoảng trắng với hàm TRIM và kết hợp TRIM MATCH”

-~-~~-~~~-~~-~-

Nguồn: https://2forum.biz/

Xem thêm bài viết khác: https://2forum.biz/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *