22 thoughts on “Cách tăng FPS cho Mọi game trên Card Intel HD Graphics !

  1. ê anh em tôi không biết chỗ nào là chỗ Graphics bao nhiêu nữa tôi không biết số Graphics của tôi là bao nhiêu nữa đây
    Name:Itel(R) HD Graphics số bao nhiêu
    Manufacturer:Intel Corporation
    Chip Type:Inter(R) HD Graphics Famliy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *