7 thoughts on “cách tăng tốc độ mạng wifi và 3G cho iphone

  1. b xem hết video đi.vào đầu videi mình có bảo là hướng dẫn hack băng thông 3G sau đó sẽ hướng dẫn cách tăng tốc wifi nhé.b xem hết phần 3G sẽ tới wifi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *