27 thoughts on “cách tạo tài khoản garena chi tiết hơn

  1. Sao tui nhập mã xác nhận hoài mà nó nói nhập sqi hoài là sao; mặc dù ghi đúng mã xác nhận
    Làm ơn tư vấn dùm em

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *