21 thoughts on “cách tháo bánh răng motor

  1. bác cho e hỏi là cái motor zin trong cái xe điện đó là loại gì, bao nhiêu Vôn và bao nhiêu W vậy ??

  2. Chào bạn xem rất tuyệt vời mình đã tặng hoa cho bạn khi nào rảnh qua nhà mình uống nước nhé bạn

  3. Hello new friend. Very well fixed and also so cool to demonstrate so others can learn:) we are your 768th subscriber
    Your little friend zany Zara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *