28 thoughts on “Cách Tự Cắt Tóc Lá So le nhẹ Tại nhà, Cuộc Sống ở Thụy Sĩ

  1. Mười mấy năm chị có một kiểu tóc giống em, tết nay chị khỏi ra tiệm, để chị tự cắt thử xem sao, mong sẽ thành công, cảm ơn em.

  2. Cô cắt đẹp qa. Biết video này sớm hơn 1tuan thi tốt hơn r. Con ra tiệm họ cắt nhìn chẳng ra j. 😩😩😩😩

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *