3 thoughts on “CÁNH ĐỒNG BẤT TẬN (NGUYỄN NGỌC TƯ)

  1. câu chuyện rất hay nhưng kết thúc đầy hấm hức ko nhẽ những kẻ giết người hiếp dâm mà ko bị pháp luật trừng phạt hay sao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *