28 thoughts on “Cao thủ Audition mắt toét =))

  1. Nhảy éo đâu. Để ý là thấy mấy cái phĩm mũi tên cuối cùng với lại ngón tay ấn phím cuối cùng là thấy. Lại tivi bật video ra oai đây mà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *