11 thoughts on “Cập nhật giá mít thái hôm nay ngày 27 tháng 11 năm 2019

  1. Nhìn mấy trái mít là thấy doi bụng rồi ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️. Mình ở Mỹ không biết giá như vậy là rẻ hay mắc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *