Dự kiếnTiền lương sĩ quan trong quân đội nhân dân việt nam năm 2021 tăng mạnh/ NVQS VN

Posted on

Lương trong quân đội nhân dân việt nam năm 2021 dự kiến sẽ đủ nuôi gia đình. tiền lương sẽ điều chỉnh theo chức vụ công tác. đảm bảo người chức vụ lãnh cao hơn sẽ được tiền lương cao hơn. khắc phục được sự bất cập hiện nay. hi vọng với mức lương như […]