8 thoughts on “Câu cá nheo và cá trê tại mang cống Sông Hồng

  1. cái chỗ này ở gần cuối sông láng ở đằng sau thằng quay video có cái két nước gần cống tài. chỗ này nhiều cá nheo nhưng bị bọn nó đánh điện và thả bát quái nên cá sợ ko dám ở đấy nữa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *