One thought on “Cậu đã từng yêu tôi : Chap 1 đến 2

  1. Đây là video đầu của mik , nếu có sơ sót gì thì mong m.n bỏ qua ạ
    Cảm ơn mọi người .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *