3 thoughts on “Chân máy giặt cửa ngang chuyên dụng

  1. Có thêm chức năng điều chỉnh cao thấp nữa thì hay.vì máy giặt cần phẳng chạy mới bền ko rung.giải quyết vấn đề nền ko phẳng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *