29 thoughts on “Chân Tròn Vảy Mỏng Như Truyền Thuyết Đây Anh Em ơi | Tuấn Cận 0988870616

  1. Chan tron vay mong la chan that tron va nho nhu deu thuoc xi ga va ngan khoan mot tac moi goi la chan tron vay mong

  2. Cốt dòng gà thế nào. Chịu gag đánh đon lối thế nao. Chân tròn vẢy mỏng mà lam los ak. Gà tao nuôi nhà gà dong 10 lân tao bán cho người khác

  3. Chân tron vậy mỏng đá như cái los đầy rồi. Vảy độc nay bị đá như cứt cả. Cốt chỗ gà dong. Khi loss nao chân tròn vảy mỏng.

  4. Mình làm in tem nhãn mác , ở phú viên bồ đề, nếu bạn muốn in gì thì alo Sđt 0961678756 cho mình nha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *