30 thoughts on “Chạy lại phần mềm Samsung Galaxy GT-S5360 Tại Hoàng Hiệu – 01689474580

  1. ngu mà. heeeeeeeeeeeee. thế mà nhiều người toát mồ hôi ko làm được đấy. haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  2. A gởi cho e file chạy lại chương trình GALAXY Y đi … dt e đứng nguồn .. khởi động mãi chỉ hiển SAMSUNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *