Posted on

Chế độ chính sách mới nhất năm 2019 trong CAND theo Thông tư 54/2019/TT-BCA ngày 11/11/2019Sĩ quan, hạ sĩ quan, Công nhân Công an nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ cao nhất do thay đổi tổ chức do cơ quan có thẩm quyền quyết định, ngoài chế độ BHXH theo quy định còn được hưởng trợ cấp 1 lần (theo thông tư 54/2019/TT-BCA ngày 11 tháng 11 năm 2019) gồm:
– Được trợ cấp 03 tháng tiền lương (Lương bình quân 60 tháng trước khi nghỉ hưu) cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi.
– Được trợ cấp bằng 05 tháng lương cho 20 năm đầu công tác. Từ năm 21 trở đi cứ 01 năm công tác được trợ cấp bằng 1/2 tháng lương trước khi nghỉ hưu.

source: https://actingschoolrome.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://actingschoolrome.com/category/kinh-doanh/

One thought on “Chế độ chính sách mới nhất năm 2019 trong CAND theo Thông tư 54/2019/TT-BCA ngày 11/11/2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *