7 thoughts on “Chỉ Hơn 10 năm Mà Con Đường – Phạm Hồng Thái – Vũng Tàu Thay Đổi Quá Nhiều

  1. Quán Chè Cây Táo ngày xưa ở trên con đường PHT nẳy còn o ? Kỹ niệm của mấy cô em gái khoái chè nầy ! . Nay chĩ là kỹ niệm ! Cám ơn L nhiều ,con người VT !!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *