One thought on “Chia sẻ của bệnh nhân ung thư di căn đại trực tràng

  1. Bác thật tuyệt vời, nụ cười, tinh thần lạc quan… tấm gương cho sự kiên cường, bất khuất dù là trong chiến tranh, những năm tháng khó khăn của ngày xưa hay cs bây giờ! Chúc mừng Bác đã chiến thắng trong cuộc chiến với căn bệnh quái ác Ung Thư!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *