14 thoughts on “Chia sẻ một vài điểm cần lưu ý khi làm điện ÂM TƯỜNG CHO NHÀ Ở

  1. Ko nhất thiết là phải lưới nhé bạn, bạn biết vào vữa trk thợ trát thì ko bao giờ có 1 vế nứt nhỏ

  2. Bạn cho tôi hỏi tôi làm loa Blotut bằng 4 loa 8 om 10W thì mua mạch 1 vế bao nhiêu W thì đc , và A của mạch 2 hoặc 5A tôi mua mạch 10A ,20A có đc ko , bạn chỉ hộ tôi vế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *